דיני תעבורה עוסקים בהיבט פלילי ועבירות רבות מסתיימות בכתבי אישום. טעות נפוצה בקרב הציבור היא כי מדובר בדין אזרחי. לדוגמא, כאשר אדם נוהג ברכבו וגורם לתאונת דרכים עם נפגעים, המדינה תגיש נגדו כתב אישום ותבקש לשלול את רישיון הנהיגה שלו ולעיתים אף תבקש עונש מאסר בפועל.

פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, עוסקים בהיבט הפלילי של דיני התעבורה וקובעים את הכללים והעונשים הקבועים לצד הפרה של החוקים. במשפט תעבורה יחולו סדרי הדין של המשפט הפלילי על פי הוראות חוק סדר הדין הפלילי.

במהלך השנים, ניתן לראות כי מספר הנהגים וכלי הרכב הנמצאים על הכביש גדל בצורה משמעותית. גדילה זו מביאה לעומסים רבים יותר וכתוצאה, תאונות דרכים רבות יותר ועבירות תעבורה חמורות ונפוצות יותר. בשל כך ובשל אובדן החיים הרב מדי שנה בעקבות תאונות דרכים, ניתן להבחין במגמת החמרה בחוקי התעבורה ובבתי המשפט. החמרה זו באה לידי ביטוי בקנסות כספיים כבדים יותר, שלילת רישיון לתקופות ארוכות יותר ועונשי מאסר בפועל.

בעבירות תעבורה חמורות, המעלות חשש למסוכנות של אותו נהג על הכביש, העניק המחוקק בפקודת התעבורה סמכות לקצין משטרה, בדרגת מפקח ומעלה לשלול רישיונו של אדם שלילה מנהלתית לתקופה של 30/60/90 ימים. תקופת השלילה נקבעת, בהתאם לסוג העבירה ובתנאי שקיים יסוד להניח שיוגש כנגד אותו אדם כתב אישום ולאחר שנערך לו שימוע ובו נתן לנהג הזדמנות לפרוס טענותיו בדבר ביצוע העבירה. יודגש, כי כאשר מדובר בפסילה מנהלית קצין המשטרה יכול לשלול רק על פי סעיפי החוק ואינו מוסמך לפסול רישיון לתקופה קצרה או ארוכה יותר. כמו כן, בתי המשפט פעמים רבות “מקזזים” תקופה זו מסך תקופת הפסילה בגזר הדין.

ישנן עבירות בהן המחוקק נקט בהחמרה נוספת והיא הטלת עונשי מינימום בעבירות חמורות. לדוגמא, בעבירה של נהיגה בשכרות קבוע עונש מינימום של פסילת רישיון לתקופה שלא תפחת משנתיים. כלומר, אדם המורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, יוטל עליו, בנוסף לכל עונש אחר, פסילת רישיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים ולבית המשפט נתונה הסמכות לגזור עונש קל יותר אולם יכול לעשות כן, רק בנסיבות מיוחדות אותם יפרש בפסק דינו. עונש פסילת מינימום נוסף חל בעבירות של תאונת דרכים. כאשר הוכח בבית המשפט כי אדם גרם באשמתו לתאונת דרכים בה נפגע גוף או רכוש, יפסל רישיונו, של אותו אדם בנוסף לכל עונש אחר, לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים. אולם גם פה רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק דינו, להורות על תקופת פסילה קצרה יותר.

בשנים האחרונות, הסמכות לשלול רישיון נהיגה ניתן גם לרשות הרישוי. שלילת רישיון על ידי משרד הרישוי מתבצע על פי שיטת הנקודות. בשיטה זו נרשמות ומצטברות נקודות בהתאם לעבירה שבוצעה, בין אם מדובר בעבירת קנס או הרשעה בבית המשפט. כאשר נקודות אלו מצטברות ומגיעות בתוך תקופה מסוימת (2-4 שנים) לסך של 36 נקודות, רשות הרישוי, תפסול את הרישיון לתקופה של 3 חודשים ותחייבו באמצעי תיקון שונים ובבחינה עיונית (תאוריה). כמו כן, באם נהג צבר 72 נקודות או שצבר 36 נקודות נוספות לאחר שכבר קיבל שלילה על 36 נקודות במהלך 6 השנים האחרונות, ישלול משרד הרישוי את רישיונו לתקופה של 9 חודשים וחידוש רישיונו יותנה  בבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובביצוע  אמצעי תיקון נוספים.

[1] פקודת התעבורה [נוסח חדש]

[2] תקנות התעבורה, תשכ”א-1961

[3] חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב-1982

[4] סעיף 47 לפקודת התעבורה [נוסח חדש]

[5] סעיף 39א לפקודת התעבורה [נוסח חדש]

[6] סעיף 38 לפקודת התעבורה [נוסח חדש]

[7] תקנה 549(ג)-(ד) לתקנות התעבורה, תשכ”א-1961